1. Какво е DNS и от какви компоненти се състои?

Системата за домейн имената (DNS, Domain Name System) представлява базовата технология, върху която е изграден интернет.

Компонентите които изграждат DNS са IP адресите, домейн имената и  DNS сървърите.

2. Какво е домейн?

Имената на сайтовете, за които още се изполва термина домейни, представляват една или няколко думи, отделени с точка – например www.my-domain.com. Най-дясната част (com) е домейн от първо ниво,  my-domain.com  е домейн от 2-ро ниво и т. н.

3. Какво е IP адрес?

Машините (сървърите) в интернет имат свои уникални номера, по които се различават. Тези номера се наричат IP адреси (Internet Protocol Addresses). IP адресите са съставени от 4 разделени с точки числа от 0 до 255, например 193.68.0.25.

IP адресите биват динамични (променящи се) и статични (постоянни). Домашните персонални компютри могат да имат имат динамични или статични IP адреси, а сървърните адреси винаги са постоянни. IP адресите се регистрират и раздават от специализирани организации.

Домейните са обвързани с IP адресите, тъй като всеки сайт е разположен върху някаква машина, която има съответен IP адрес. Домейн името и неговият IP адрес не са еквивалентни. На един IP адрес може да работят множество домейни, т.е. на една машина с даден IP адрес може да има много сайтове. Обратно – няколко сървъра с различни IP адреси, могат да отговарят на едно домейн име.

4. Как са свързани IP адресите и домейн имената? Каква е йерархията при DNS сървърите?

В интернет работят голямо количество DNS сървъри (Domain Name Servers), които съхраняват данните за всеки един регистриран домейн и съответния му IP адрес. DNS сървърите са подредени в строга йерархия, която съвпада с йерархията при домейните. Част от сървърите отговарят за домейните от най-високо ниво (Top Level Domains, TLD) – като .com, .net, .org и т.н. Те са малко на брой и се наричат Root Servers. Други DNS сървъри отговарят за домейните от 2-ро ниво от типа my-domain.com, трети – за домейните от 3-то ниво от типа subdomain.my-domain.com и т.н.

DNS представлява система, която с помощта на DNS сървърите свързва IP адресите на машините в интернет със съответстващите им домейни.  При заявка за зареждане на дадена страница, тя се извиква от машината, на която е качена (хостната). За целта, DNS определя на кой IP адрес отговаря заявеното домейн име, открива машината с този IP адрес и зарежда съответната уеб страница в браузъра на потребителя. Често DNS е описвана образно като телефонен указател, където телефонните номера са IP адресите, а имената на хората са домейните.

5. Как работи DNS системата?

След като подадете в браузъра заявка за отваряне на уеб документ, например subdomain.domain.biz, DNS системата започва търсенето. Тя изпраща заявката към някой от root сървърите. Root сървърът отговаря, че няма информация за този домейн, но знае кой е DNS сървърът, който отговаря за .biz домейните. Следва препращане на заявката към DNS сървъра, съдържащ информация за домейна от високо ниво .biz, който връща отговор, че не разполага с информация за адреса subdomain.domain.biz, но знае коей е DNS сървърът, който отговаря за domain.biz.  и т.н. Накрая се стига до DNS сървъра, който съдържа информацията за извикания адрес.

Информацията в DNS сървърите непрекъснато се променя, тъй като се регистрират нови домейни от 2-ро ниво (от типа domain.com), а някои стари домейн имена изтичат без да бъдат подновени. Често се появяват нови домейни от най-високото 1-во ниво. До момента тези домейни са над 500, като има още приблизително толкова предложения, които очакват да преминат сложната процедура за одобрение на организацията, отговаряща за домейн имената ICANN. Научете повече за условията за регистрация и подновяване на домейните.

Можете да регистрирате своя домейн сега, а ако имате такъв, вероятно вече се интересувате от неговата DNS администрация.