„Автоматичен отговор“ е услуга, която позволява автоматично да се генерират и изпращат предварително зададени от вас отговори на всички входящи писма.

Можете да използвате тази услуга, за да изпращате съобщения когато сте във ваканция или нямате възможност да отговорите веднага. Автоматичният отговор е удобен начин да покажете на хората, които ви пишат, че сте получили е-мейл от тях, но няма да му отговорите веднага.

Вижте как да настроите автоматичния отговор в Roundcube уеб мейл.