PHP
– версия 5.3.27, 5.4.17, 5.5.1 PHP
– CGI версия на PHP 5.2.5
– версия 4.4.8 и 4.4.9 (с GD 2.0+ с поддръжка на GIF)

MySQL
– версия  5.5.25, 5.0.91, 5.0.51a или 4.1.22

Apache
– версия 2.4
– версия 1.3.37

ОС
– Gentoo Linux

За повече информация относно последните версии на сървърния софтуер, моля свържете се с отдел ‘техническа помощ’.

Линкове, които биха ви помогнали:

MySQL БД
Сървърите ви поддържат ли mod_rewrite?
PHP
SSH (Secure Shell)