Дължината на домейните е ограничена. Името на един домейн не може да бъде по-дълго от 63 символа.

В имената на домейните могат да се ползват латински букви, арабски цифри и допълнителния символ „тире“ (-). Домейните могат да започват и да завършват с буква и цифра, но не могат да започват или да завършват с тире (-).

Домейните в областите .biz и .info трябва да съдържат най-малко 3 символа.

Теоретически е възможно да се регистрират 2-символни домейни в областите .com, .net, .org и .eu, но практически няма да можете да го направите, защото всички двусимволни домейни са регистрирани отдавна.