Host.bg прилага следните ограничения при изпращане на писма през SMTP:

– Максимален брой заявки за изпращане на съобщения за един час – 400 броя.
– Максимален брой опити за връзка към SMTP (на 25, 587 или 465 портове за изпращане на поща) за един час – 250.
– Максимален брой едновременни връзки към SMTP – 3.

Ограниченията важат за едно IP или за един потребител.