Ограничения при изпълнение на скриптовете:

Памет за един процес: 512 MB
Брой процеси: 40

Всеки процес, неприключен повече от 5 минути, се преустановява автоматично от системата.

Процесорно време:
Това е времето, необходимо за изпълнение на скриптове на сървъра. В това число влизат PHP, Perl и Python скриптовете, както и Shell скриптове, които се изпълняват самостоятелно или като cron процеси.

– cPanel

Процесорното време се измерва в мегахерци и зависи от плана:

Старт – 1500 MHz
Персонален – 3000 MHz
Премиум – 3750 MHz
Бизнес – 4500 MHz
Уеб Про – 5250 MHz

– Host.bg panel
Процесорното време (cpu time) се отчита на ден и се измерва в минути. Предвиденото процесорно време за различните планове е както следва:

Старт – 15 мин.
Персонален – 30 мин.
Премиум – 60 мин.
Бизнес – 120 мин.
Уеб Про – 180 мин.

Host.bg panel не ограничава процесорното време за никой клиент. При постоянно надвишаване на използваното процесорно време над предвиденото за плана трябва да преминете на по-висок план. Преминаването може да стане с е-поща или тикет към Host.bg.

Физическа памет:

Старт – 512 MB
Персонален – 1024 MB
Премиум – 1280 MB
Бизнес – 1536 MB
Уеб Про – 1792 MB

Брой процеси:

Старт – 25
Персонален – 50
Премиум – 60
Бизнес – 70
Уеб Про – 80

Операции Четене/Писане (I/O):

Старт – 500 KB/s
Персонален – 1 MB/s
Премиум –  2 MB/s
Бизнес –  3 MB/s
Уеб Про –  4 MB/s

Затворени за външни връзки портове:
порт 25

Ограничения на MySQL сървъра:
– изключена е възможността MySQL бази данни да се управляват директно от локална машина.
– лимитът на зявките към MySQL базата данни е 150 000 заявки на час

Ограниченията за размер на базата данни и брой на таблиците в една база данни са обявени тук

Ограничения свързани с изпращане на писма от мейл сървър можете да намерите в Какви са ограниченията при използване на SMTP?

За ограниченията на размера на пощенските кутии вижте страницата Какъв е размерът на една e-mail кутия?

Oграниченията за броя на писмата, изпратени от хостинг сървър на ден, в зависимост от плана са следните:

Старт – 500
Персонален – 1000
Премиум – 2500
Бизнес – 5000
Уеб Про – 7500

! Внимание – в рамките на един час могат да се изпратят не повече от 400 писма.

Ограничение при използване на FTP – 8 едновременните сесии

Ограниченията при създаване на бекъп можете да разгледате тук.

Ограниченията в броя на файловете на един хостинг акаунт можете да разгледате тук

За ограниченията относно съдържанието на разполаганите материали вижте страницатаУсловия за ползване на услугите на Host.bg