Клиентите на Host.bg могат да работят с пощата си по IMAP или POP3 протоколи, а за изпращане на е-поща всеки наш клиент има достъп до SMTP сървър.

Клиентите, които ползват мейл сървър, който не поддържа IMAP, могат да направят заявка за преместване на техните кутии на мейл сървър с поддръжка на IMAP протокол от контролния панел. При прехвърлянето, съдържанието на писмата и данните за достъп се запазват.