Host.bg не ограничава услугата в случай на моментно надвишаване на трафика. Ако системно превишавате лимита или очаквате това да се случва в бъдеще трябва да преминете на по-висок хостинг план. За смяната на плана не дължите никаква такса. Необходимо е единствено да доплатите разликата между двата хостинг плана за оставащия период до изтичането на хостинга.