Преди да започнете да се занимавате с PHP е силно препоръчително да имате поне базови познания по HTML. PHP кода може да се пише директно в HTML документа, т.е. между html таговете. Също така html тагове могат да се включват в PHP кода. Това прави от езика изключително гъвкав инструмент за манипулиране на уеб документи.

За да напишете някакъв html документ не ви е нужно нищо друго освен текстов редактор и браузър. След като напишете кода браузъра веднага ще покаже html документа. Като кликнете на View -> Source от горното меню на браузъра ще можете веднага да видите html кода на страницата.

За да може да се изпълни един php скрипт обаче са необходими освен браузър още 2 компонента: сървър и специален софтуер – php интерпретатор. Това е така, тъй като за разлика от html, който се изпълнява в браузъра, PHP се изпълнява на сървъра. Затова ако разполагате само с браузър няма да можете да стартирате никакъв php скрипт.

Схемата на работа на php е следната: посетител отваря някаква php страница в интернет и браузъра изпраща заявка към сървъра. PHP скрипта се изпълнява на сървъра и връща резултата на браузъра. Като краен резултат посетителя вижда на монитора си изобразеното на php страницата. Това което вижда посетителя обаче е обикновен html документ. Ако отвори сорса на страницата в него посетителя няма да види нито един php елемент, нищо друго, освен html код. PHP кода, който е генерирал страницата в браузъра, остава напълно скрит от очите на посетителя. Ето един прост пример, чрез който ще покажем това нагледно.

По стара традиция първата програма на някакъв език извежда на екран съобщението „Hello, World!“ (Здравей, свят!)

Един от най-важните елементи на PHP е командата echo, чрез която може да се покаже някакъв текст и други елементи на екрана на монитора, като текста който ще се показва трябва да е сложен в кавички и инструкцията да завършва с точка и запетая. Вътре в php кода може да се вмъкват html тагове – това е един от факторите, които правят php толкова гъвкав и „послушен“. Т.е., след като използвате командата echo, за да покажете текста на екран, вие можете допълнително да зададете ефекти на този текст чрез html тагове, вложени директно в съдържанието на конструкцията echo.

Както знаете, HTML документите имат начален таг <html> и краен таг </html>, като цялото съдържание на html страницата се разполага между тези два тага. По същия начиин и PHP скриптовете имат начален и краен таг, между които се помества съдържанието на скрипта.

Началния (отварящ) таг е <?php
Крайния (затварящ) таг е ?>

Да направим така, че на екрана да се появи наклонен текст „Здравей свят!“. Отворете някакъв текстов редактор, например Notepad, и напишете в него следния код:

<html>
<head>
<title>Тест</title>
</head>
<body>


<?php

echo „<i>Здравей, свят!</i>“;

?>

</body>
</html>

след което съхранете файла с разширение php, например test.php, а след това качете страницата някъде в интернет на хостинг, който поддържа PHP. Сега можете да отворите сорса на страницата като ползвате бутоните View -> Source от горното меню на браузера.

В сорса на страницата test.php няма да се вижда нищо друго освен следния html код:

<html>
<head>
<title>Тест</title>
</head>
<body>

<i>Здравей, свят!</i>

</body>
</html>

Съответно това, което ще получите като резултат на екрана, ще бъде:

Здравей, свят!

Вижда се, че ако желаете просто да покажете на екран някакво съобщение, е напълно излишно да ползвате PHP скрипт, тъй като това много по-лесно може да направите с добре познатите HTML тагове.