1. Партньорската програма се състои от следните модули:

– Клиенти
– Плащания
– Моите поръчки
– Поръчки от клиенти
– Афилиейт

1.1. Клиенти

В тази страница се намира списъкът с привлечените от партньора кленти. Тук партньорът може да добави или да се раздели с клиентски акаунт в Host.bg. За всеки клиент може да бъде въведена и съхранена персонална информация за контакт.

1.2. Плащания

Партньорите могат да заплащат по два начина: от баланса или по стандартния начин, веднага след като е направена поръчката. Ако стойността на поръчката се покрива изцяло от баланса, тя се активира веднага. В една поръчка партнорът може да продължи едновремено свои и клиентски абонаменти. Предоставената отстъпка е валидна за всички поръчки.

1.3. Моите поръчки

В страницата има списък на поръчките, направени от партньора, както и на внесените депозити или възстановените кредити. В същия списък се запазва информация за трансферираните към сметката (баланса) на партньора комисионни от поръчки на неговите клиенти.

Тук се намира и формата за зареждане на вашата сметка. След изчерпване на сметката плащанията минават в стандартен режим, при който заплащате самостоятелно всяка поръчка. Доплащане в момента на поръчката трябва да се направи и когато нейната стойност надвишава останалата в сметката сума.

1.4. Поръчки от клиенти

Модулът дава списък на поръчките от клиенти на партньора. За всяка такава поръчка автоматично се изчислява комисионна. Партньорът има възможност да изтегли натрупаните комисионни или да ги прехвърли в своята сметка, от която погасява задълженията за хостинг абонаменти, регистрации на домейни или други хостинг услуги, които наема самостоятелно или в полза на други свои клиенти.

1.5. Афилиейт

Линкът, публикуван в тази страница, може да бъде поместван на видими места с подходящ контекст. Направените през този линк поръчки носят еднократна комисионна на партньора.

2. Поръчка на хостинг през сайта

2.1. Логин партньор

В страница „Данни за поръчка“ партньорът получава възможност да определи вида на поръчката:

За клиент – Наетите услуги ще бъдат поставени в нов контролен панел. Управлението се предоставя на клиента, като се въведе клиентски мейл адрес като административен.

За партньор – Продуктите се добавят в контролния панел на партньора. За съвместна работа с клиенти по хостнатия проект могат да се създадат потребители с подходящи права.

И двата случая цените, които плаща партньорът, са едни и същи, като е отчетена отстъпката, която ползва. Фактурата е на името на партньора.

2.2. Логин клиент на партньор

Работи по обичайния начин с тази разлика, че клиентът не получава отстъпка за брой хостинги в своя контролен панел. Тази отстъпка е включена в комисионната на партньора. Фактурата се издава на името на клиента. Партньорът получава комисионна, равна на неговата отстъпка.

2.3. Афилиейт линк

Работи по обичайния начин за клиента. Партньорът получава еднократна комисионна за тази поръчка, равна на отстъпката, която ползва в Host.bg. Ако клиент, който е дошъл през афилиейт линк се логне в свой акаунт, действието на афилиейт линка се игнорира.

3. Подновяване на абонамент през административния панел

3.1. Логин Партньор

Партньорът получава остъпка според правилата, описани в точка 4. Балансът на партньора се намалява със стойността на поръчката.

3.2. Логин Клиент

Клиентът не получава отстъпка за брой хостинги в своя контролен панел. Партньорът получава комисионна, равна на отстъпката, определена според правилата, описани в точка 4.

4. Общи правила за пресмятане на отстъпките

4.1. Таблица с отстъпки:

Брой хостинги 3 – 4 5 – 9 10 – 24 25 – 49 50+
Отстъпка 5% 10% 16% 21% 26%

4.2. По преценка на своя акаунт мениджър, партньорът поже да получи още при активирането на програмата по-висока отстъпка, която съответства на броя споделени хостинги, които смята да наеме през първата година.

4.3. За определяне на отстъпките се броят както собствените абонаменти за споделен хостинх, така и клиентските.

4.4. Споделени хостинги с план Старт не са включени в програмата.

4.5. Отстъпките се изчисляват автоматично, според броя на хостингите.

4.6. При наличие на промоция в сайта партньорът получава по-голямата от двете отстъпки – собствената и промоционалната.

4.7. Ако клиент на партньор направи поръчка от сайта на промоционална цена, комисионната на партньора се начислява върху промоционалната цена.

4.8. Партньорските отстъпки са независими от отстъпките за период и се начисляват след като тези за период са сметнати.