Ако поръката не е платена, тя се анулира автоматично след 14 дни. За да откажете платена поръчка изпратете email на info@host.bg.