Зареждането на допълнителни модули става като от менюто „Настройка на PHP“ в контролния панел

изберете „Модули“

На следващата страница ще видите модулите, които имате възможност да активирате. Това става като поставите отметка на желания модул и изберете бутона „Промени“