Ако използвате мейл сървър, който поддържа IMAP протокол, например mail3.host.bg и сте настроили мейл програмата да използва IMAP, не е необходимо да предприемате нищо. Входящата и изходяща поща по подразбиране се съхранява на сървъра.

Ако изполвате мейл сървър mail.host.bg, който поддържа само POP3 протокол, писмата по подразбиране се свалят локално на вашия компютър.

За да оставите копие от входящата поща на пощенския сървър mail.host.bg, можете да направите съответни настройки в мейл програмите:

Outlook
Outlook Express
Mozilla Thunderbird

! ВАЖНО:
Моля обърнете внимание, че поради принципа на работа на POP3 протокола, писмата, коитоизпращате през имейл клиента си(на пр. Outlook), не се пазят на пощенския сървър, а само на вашия компютър.