За да тествате дали компютърът ви може да се свърже коректно с пощенския ни сървър наHost.bg, моля следвайте следните стъпки:

СТЪПКА 1

Натиснете бутона START

СТЪПКА 2

От менюто посочете RUN

СТЪПКА 3

В отворилия се прозорец напишете cmd и изберете OK

СТЪПКА 4

Ако имате проблем с изпращането на писма, моля изпълнете следната команда в отворилия се черен прозорец (Command Prompt), последвана от Enter

telnet mail.host.bg 25

Ако отговорът е 220 mail.host.bg, то връзката ви е успешна.

СТЪПКА 5

При условие, че имате проблем с получаването на писма, моля свържете се с порта за получаване на писма на пощенския сървър mail.host.bg, като запишете следната команда:

telnet mail.host.bg 110

Ако връзката е успешна, ще получите съобщение +OK Host.bg

При условие, че не получавате някое от посочените по-горе съобщения, моля обърнете се към администраторът на локалната ви мрежа или доставчика ви на Интернет услуги, като му предложите получените резултати от проведения по-горе тест.

Допълнителни източници:

POP настройка на e-mail програми (клиенти)

Какво е POP3 server и SMTP server и как да работя с тях?

Как да създам POP3 email акаунт?