С помощта на .htaccess файла може да създадете собствена страница за грешки, която ще се зарежда за потребителите когато те се опитат да отворят несъществуваща страница от сайта ви. Текстовото съобщение на подобна страница може да бъде например:

Съжаляваме, но такъв адрес не съществува. Моля изпратете е-мейл на support@your-domain.com ако продължавате да имате проблем с отварянето на страниците.

Подобни съобщения се наричат Error документи и представляват уеб-страници, създадени да обяснят от какъв тип е грешката. Едни от най-често срещаните съобщения са:

Грешка в клиента:
400 Bad Syntax – лош синтаксис на заявката
403 Forbidden – забранен достъп
404 Not Found – най-често срещано, означава, че сървъра не може да намери търсения документ

Грешка в сървъра:
500 Internal Error – често се получава когато има грешка в някой CGI скрипт

Списък на съобщенията за грешки можете да видите на страница HTTP ERROR CODES

Можете да създадете собствен документ за грешка с помощта на .htaccess файл по следния начин:

1. Създайте HTML страница, която съдържа желания от вас вариант за съобщение за грешка. Името на този HTML документ трябва да бъде номера на грешката, например 400.html, 403.html, и т.н. Поставете я в „Home“ директорията (началната директория).

2. Създайте .htaccess файл с помощта на NOTEPAD или подобен редактор и добавете в него следните редове:

ErrorDocument 400 /400.html
ErrorDocument 403 /403.html
ErrorDocument 404 /404.html
ErrorDocument 500 /500.html

3. Поставете този .htaccess файл също в „Home“ директорията.

От този момент нататък, когато има нещо нередно, ще се вижда документът за грешка, който вие сте дефинирали.