Поддомейни се създават от модул Управление на поддомейни в контролния панел.

Може да създадете поддомейн също така като направите директория (папка) на хостинга си, в която поставите друга директория, наименована root.

За подробности по създаването и администрирането на поддомейни вижте страница Поддомейни.