Създайте файл с име .htaccess със следното съдържание:

Deny from xxx.xxx.xxx.xxx

където „xxx.xxx.xxx.xxx“ е IP адреса, който искате да блокирате. Можете да блокирате и цяла мрежа от IP-та, като укажете само първите 3 числа от IP адреса и сложите точка след тях („xxx.xxx.xxx.“).

Потребителите с това IP ще виждат страница „403 Forbidden“.

Файла трябва да бъде качен в директорията, до която искате да ограничите достъпа или в главната директория на FTP-то, за да ограничите достъпа до целия сайт и всички субдомейни.