Паролата на една пощенска кутия може да се смени през уеб мейл или ако имате достъп до контролния панел на хостинга.

  • Ако ползвате Roundcbe уеб мейл, изберете Настройки / Парола.
  • Ако имате достъп до контролния панел отидете в секция Е-поща изберете модул Email accounts (cPanel) /E-mail кутии (Hostbg панел).