За да смените паролата влезте в „НАСТРОЙКИ“ и от лявото меню изберете „Парола“.
Попълнете указаните полета и натиснете „Запиши“.

Паролата за пощата си можете да промените и от модул „E-mail потребители“ в контролния панел.

За да промените името, което придружава вашите мейли, влезте в „НАСТРОЙКИ“ и от лявото меню изберете „Самоличност“. После кликнете върху името на мейла <mail@domain.com> и запишете ново име в полето „Кратко име“.

От същото място може да въведете „Организация“, „Отговор до“, и „Скрито копие до“.
За да запазите настройките натиснете бутона „Запиши“.