Можете напълно да контролирате DNS адресите на вашия домейн чрез полетата за смяна нанеймсървърите (Nameservers, DNS) в контролния панел от „Домейни“ -> „DNS сървъри“.

Както регистрацията на нов домейн, така и промяна на неймсървърите може да отнеме до 48 часа. Забавянето се получава по независещи от нас причини свързани с обновяване на домейн информацията в световните DNS сървъри.