Влезте в контролния панел и отворете модул „FTP потребители“. Изберете конкретен FTP потребител и използвайте връзката „смяна на парола“.

За да смените паролата за FTP достъп не е необходимо да знаете старата парола.

Внимание: Имайте предвид, че смяната на паролата на първия FTP потребител автоматично променя и паролата ви за SSH.