Host.bg предлага на всички свои клиенти възможност да инсталират някой от най-добрите електронни магазини само с няколко клика на мишката от модул Софтуер в контролния панел. За целта не е необходимо да имате специални познания по уеб дизайн или програмиране.

Системата на osCommerce дава възможност да добавите в своя електронен магазин неограничено количество стоки и стокови категории.

Магазина има версии на няколко езика, включително български.

Англоезична демо-версия на електронния магазин на osCommerce може да видите на адрес:

https://demo.oscommerce.com

Помощна информация за ползване на електронния магазин може да намерите на адресhttps://www.oscommerce.info

За да инсталирате своя електронен магазин влезте в контролния панел през https://admin.host.bg и кликнете на връзката „Инсталиране на софтуер:

От страницата която се зарежда кликнете на osCommerce

Попълнете необходимата информация – папка, в която ще се разположи магазина, потребителско име на администратора и парола, след което натиснете бутон „Продължи“.

Ако не укажете изрично папка (директория) за електронния магазин той се помества по подразбиране в папка oscommerce – както е показано в примера по-долу.

Имайте предвид, че инсталирането на електронния магазин ще ви заеме една база данни.

За да администрирате магазина си трябва да влезете в административния панел, който се намира на адрес

domain.com/eshop/admin

където „domain.com“ е вашия домейн, а „eshop“ е папката, в която сте разположили електронния си магазин.

Остава да потвърдите създаването на вашия магазин, след което веднага може да влезете да гоадминистрирате.