Абонаментът за Партньорската програма е безплатен. Включването в програмата става със заявка, която се одобрява обикновено до два работни дни.