Когато правите промени през модул DNS администрация промените се отразяват моментално на нашите DNS сървъри, обаче старите DNS записи може да са кеширани от вашия компютър, от DNS сървърите на вашия интернет доставчик или от някой друг сървър по пътя между вас и сървъра. Тези кешове вероятно ще изчезнат до 24 часа, но до тогава можете да проверите дали нашите сървъри отговарят по очаквания от вас начин на заявките чрез програмата nslookup.

За да стартирате програмата под Windows кликнете на менюто Start в долния ляв ъгъл на монитора, изберете „Run…“ и напишете nslookup.

За да стартирате програмата под Unix или Unix-базирата операционна система просто напишете nslookup в конзолата.

След като пуснете програмата напишете следния ред:

server redirns1.bgdns.net

където redirns1.bgdns.net е единия от двата неймсървъра, посочени в долната част на страницатаDNS администрация от контролния панел. След това можете да отправяте заявки към сървъра като пишете домейна или поддомейна и натискате Enter. Ето как изглежда примерна комуникация със сървъра:

> server redirns1.bgdns.net
Default Server:  redirns1.bgdns.net
Address:  213.145.99.91

> apitest.net
Server:  redirns1.bgdns.net
Address:  213.145.99.91

Name:    apitest.net
Address:  217.160.253.243

> www.apitest.net
Server:  redirns1.bgdns.net
Address:  213.145.99.91

Name:    www.apitest.net
Address:  217.160.253.243

>

Ако проверката по този начин изкарва коректните настройки, обаче проверката с браузъра или с ping показва, че домейна сочи към старо IP, единственото, което можете да направите е да изчакате, докато се опреснят кешовете на DNS записите.