Трябва да направите поръччката наново, с другия избран от вас начин на плащане.