Поради спецификата на .EU домейните и по правилата на EURid, промяната на полето „Company Name“, ако е регистриран на фирма или „Registrant Name“, ако е регистриран на частно лице, в секцията „Registrant Contact“ се заплаща с таксата за една година. След промяна на данните в това поле, периодът, за който е активен домейна се променя на 1 година от датата на промяната. След промяна на данните губите периода, за който е бил предплатен домейна преди това.