Натиснете бутон „Прикачи“, който ще видите над прозореца за писане на ново писмо.
Ще се появи панел с вашите папки и файлове.

Ако искате да закачите само един файл към писмото, маркирайте го и кликнете върху бутон „Open“ или два пъти върху самия файл.

Имате възможност да изпратите повече от един файлове наведнъж. Това става като задържите бутона „Ctrl“ (Control) на клавиатурата и с мишката маркирате файловете. След това натиснете последователно бутоните „Open“ и „Качи“.

Ако файлът (файловете) са изпратени успешно в мейла, те ще се появят под бутона „Прикачи файл“. За да изтриете прикачен файл, натиснете върху иконата, на която е изобразено кошче, непосредствено до името на всеки файл, който сте прикачили.