Ако притежавате само домейн можете да създадете неограничено количество имейл адреси, които да насочите към ваши реални пощенски кутии. Това се прави от модул E-mail пренасочване вконтролния панел на домейна. В полето „Пренасочи към e-mail“ запишете имейл адреса, към който ще се насочват писмата и натиснете бутон „Насочи“.

Препоръчително е да изберете опцията всичко@domain.com, където domain.com е вашия домейн – по този начин всички имейли, които са адресирани до какъвто и да е имейл адрес с вашия домейн, ще пристигат в указаната съществуваща поща.