Активирането на Антивирус защитата става от модул „Е-мейл потребители“ в контролния панел. Срещу всяка кутия има бутон „редактирай“, който зарежда интерфейс за активиране на защитата:

! Внимание: Ако използвате сървър mail.host.bg, активацията на антивирусната защита трябва да се направи от уеб базираната поща на адрес: mail.host.bg. За целта кликнете върху бутон „НАСТРОЙКИ“ от горното меню и след това върху бутон „АКТИВИРАЙ“ под надписа „Антивирусна защита“.