Ако желаете да използвате някоя от версиите PHP5 (например 5.2, 5.3 или 5.4) имате две възможности да активирате желаната от вас версия.

Първата: Може да промените версията на PHP от контролния Ви панел от менюто „Настройка на PHP“

След което кликвате върху бутона „Версия“

избирате версията, която искате да използвате и натискате бутона „Промени“

Втората възможност да активирате PHP5 версиите е чрез .htaccess файл.

Нужно е да добавите следния ред в .htaccess файла

За PHP 5.2 – AddType application/x-httpd-php52 .php
За PHP 5.3 – AddType application/x-httpd-php53 .php
За PHP 5.4 – AddType application/x-httpd-php54 .php

и го качете в директория, в която искате да ползвате желаната версия.

Taka ще ползвате CGI версия на PHP и е необходимо да спазвате общите правила за работа със CGI файлове:

– файловете се ъплоудват в ASCII mode
– правата chmod на .php файловете да са 644

когато използвате първия вариант системата създава php5X.ini файл в основната директория на хостинга със съответното име:

За PHP 5.2 – файла се казва php52.ini
За PHP 5.3 – файла се казва php53.ini
За PHP 5.4 – файла се казва php54.ini

При използване на втория вариант може да качите свои собствен php5X.ini файл като го именувате според версията на PHP, която ползвате (php52.ini, php53.ini или php54.ini)