Host.bg издава фактура за всяка заплатена услуга.

От месец февруари 2010г. Host.bg  издава електронни фактури.

Електронната фактура изцяло заменя използването на  хартиен еквивалент. Получаването на електронната фактура не изисква  никакви допълнителни действия от страна на клиента.

За да получите фактура е необходимо да ни изпратите точните фирмени данни – име на фирма, Булстат, ДДС номер, М.О.Л. и адрес по регистрация на фирмата.

След получаване на плащането в законоустановения срок ще получите фактура на посочения в контролния панел (меню „Лични данни“) административен имейл.

Всички електронни фактури са подписани с валидни електронни подписи, което ги прави напълно равностойни на тези на хартиен носител.

Kлиенти, които не желаят да ползват електронни фактури, имат възможността да получат хартиен екземпляр с мокър печат.

Фактура на фирма издаваме САМО при превод от фирмената сметка или от сметката на материално отговорното лице. При плащане от друго частно лице, фактурата се издава на негово име.

Ако имате въпроси относно вашата фактура, моля пишете ни на billing@host.bg или се свържете с нас на тел. 02/962 59 79.

Host.bg подкрепя и препоръчва ползването на електронни фактури.