За да не остават копия от писмата в пощенската кутия, ОТ която се прави препращането,  просто трябва да я изтриете. Препращания от един пощенски адрес към друг, можете да правите когато пощенската кутия, от която се прави препращането, реално не съществува. Необходимо е единствено нейният адрес да е в домейна, който се обслужва от хостинг акаунта.

Ако правите препращане от реално съществуваща пощенска кутия до друга, писмата ще се получават и на двата адреса.