Ако купувате едновременно хостинг и домейн от Host.bg няма нужда да правите каквито и да е настройки, за да насочите домейна към хостинга.

Ако обаче:

– първо сте купили домейн от Host.bg, а по-късно и хостинг, отново от Host.bg, но на отделен контролен панел;

– купили сте само домейн от Host.bg, а хостингът ви е при друг хостинг доставчик;

– купили сте само хостинг от Host.bg, а домейнът ви е при друг домейн регистратор;

трябва да насочите домейна си към хостина, т.е. да насочите името на сайта към мястото, където се намира вашия сайт.

!ВНИМАНИЕ: Във всеки от тези случай НЕ е необходимо да се правят каквито и да е настройки от модул DNS администрация в контролния панел. Ако сте променили някакви настройки в този модул използвайте бутон „Възстановяване“, за да върнете настройките по подразбиране.

Пълен списък с всички възможни начини за насочване на домейна към даден хостинг или към друг домейн се намира на страница Какви начини предлага Host.bg за насочване на домейна към хостинга или към друг домейн?

1. Как да насоча домейна си към хостинга ако домейнът и хостингът са от Host.bg, но са купувани по различно време и са на различни контролни панели?
В този случай е необходимо да влезете през https://admin.host.bg в контролния панел на домейна и да отидете на модул DNS сървъри. Това е модула, от който ще извършите насочването на домейна към сайта.

В случая вас ви интересуват единствено полетата за промяна на нейсървърите. Това са двете полета в долната част на страницата, срещу които е написано Nameserver 1 и Nameserver 2. В тези полета ще видите въведени записите

redirns1.bgdns.net
redirns2.bgdns.net

В активационния имейл, който сте получили след покупката на хостинга, се съдържат неймсървърите, които трябва да въведете. Те са два и са във формат

ns….bgdns.net

като на мястото на многоточието има някаква цифра.

Отидете в модул DNS сървъри от контролния панел, изтрийте записите redirns1.bgdns.net и redirns2.bgdns.net в полетата Nameserver 1 и Nameserver 2, въведете нейсървърите от активационния имейл и натиснете бутон „ПРОМЕНИ“. По този начин новите неймсървъри са записани и остава да изчакате от 24 до 48 часа, за да влязат в сила новите настройки. Това забавяне не зависи от нас, то е необходимо, за да се опресни DNS системата в световен мащаб.

Макар че в описания случай и домейна и хостинга са закупени от Host.bg, промяната на неймсървърите не се прави автоматично, тъй като собственик на домейна сте вие и само вие може да решите как точно да го използвате и накъде да бъде насочен.

2. Как да насоча домейна си към хостинга ако домейнът е купен от Host.bg, а хостингът – от друг хостинг провайдер?
В този случай отново трябва да влезете в модула DNS сървъри на контролния панел на домейна и да промените неймсървърите, както е обяснено по-горе. Единствената разлика е, че нейм сървърите, които ще въведете, ще получите не от нас, а от другия хостинг провайдер, при който се намира хостинга ви.

3. Как да насоча домейна си към хостинга ако хостингът е купен от Host.bg, а домейнът – от друг домейн провайдер?
В този случай вие не разполагате с контролен панел за домейна от Host.bg, тъй като домейна се намира при друга компания-продавач на домейни. От нас ще получите неймсървърите на хостинга. Тези неймсървъри трябва да въведете в контролния панел на домейна при компанията, от която сте го закупили. Някои продавачи на домейни не предлагат контролен панел или страница за управление на насочването на домейните – в този случай трябва да предоставите на техния support неймсървърите, които сте получили от нас, за да могат те да ги въведат и да насочат домейна към хостинга. Ако не можете да се ориентирате какво трябва да направите, най-добре се свържете с компанията от която е купен домейна и попитайте по какъв начин става въвеждането на неймсървърите.