За да направите препращане към няколко пощенски кутии едновременно е необходимо от модул „Email потребители“ да зададете препращане към всяка от кутиите поотделно. Т.е. трябва да направите няколко препращания от типа

name@domain.com -> препрати към name1@yahoo.com
name@domain.com -> препрати към name2@abv.bg
name@domain.com -> препрати към name3@mail.bg

и т.н., където name@domain.com е вашия пощенски адрес, от който желаете писмата да се препращат към няколко други кутии едновременно.