След като кликнете върху бутона „Ново писмо“ ще влезете в страницата с формата за писане и изпращане на писма. Най-горният ред съдържа името и пощенския адрес, което придружава писмата. За да въведете име което ще придружава писмото трябва да кликнете върху „Редактиране на самоличности“, да напишете желаното име и да го съхраните.

В полето срещу „Получател“ напишете мейл адреса, до който изпращате писмото, в полето „Заглавие“ запишете заглавието на писмото, напишете съобщението си в широкото поле и натиснете бутон „Изпрати писмото“.