Влезте в модул Управление на поддомейни на контролния панел. Създадените поддомейни са показани в списък, като срещу всеки от тях има по няколко връзки. За да изтриете поддомейн кликнете върху линка „изтриване“.