За да изпратите писмо до много получатели наведнъж трябва да напишете техните мейл адреси в полето „Получател“, като ги отделите със запетаи, например: name1@host.bg, name2@yahoo.com, name3@mail.com и т.н.

Ако изпращате писмата през пощенски клиент като MS Outlook, Outlook Express и др., в полето „TO:“ запишете последователно мейл адресите на получателите, разделени с точка и запетая (;), например:

TO: name1@host.bg; name2@yahoo.com; name3@mail.com