Използвайте файлови разширения .cphp или добавете следния ред в .htaccess файл, който качете в директория, в която искате да ползвате PHP без safe_mode:

AddType application/x-httpd-php5 .php

Ако решите да използвате CGI версия на PHP е необходимо да спазвате общите правила за работа със CGI файлове:

– файловете се ъплоудват в ASCII mode
– правата (chmod) са 755

Подробности относно работата със CGI може да прочетете на страница Common Gateway Interface  (CGI).

Когато използвате тази версия на PHP, можете да качите собствен файл php.ini, от който ще се зареждат настройките. Файла трябва да се казва php5.ini и да се намира в главната директория на FTP-то.