За да персонализирате тези страници, в cPanel използвайте инструмента „Error pages“ в секция „Advanced“.

В Hostbg panel:

Използвайте инструмента „Страници за грешки“ в секция Хостинг или изпълнете необходимите действия на ръка:

Направете html файл, например 404.html, след което създайте .htaccess файл в същата директория със следното съдържание:

ErrorDocument 404 /404.html

За повече информация относно .htaccess вижте страницата Какво е .htaccess файл и как да го ползвам?