За да добавите контакт в адресната книга, е необходимо да отворите полученото или изпратено писмо и да кликнете върху иконата, намираща се непосредствено до името (мейла) на получателя (изпращача), която се намира в дясно на полето „От

В лентата под текста на съобщението ще видите, че „Контакта е добавен в адресната книга“

За да редактирате записите в Адресната книга е нужно да кликнете върху бутона „Адресна книга“. От секцията „Контакти“ изберете този, които искате да промените.

Освен да променяте Името, Фамилията, Краткото име на контакта, имате възможност да добавяте много допълнителна информация свързана с него. За да запазите направените промени натиснете „Запиши“