Получените в пощата ви писма се намират в папка „Входящи“.

Можете да ги прочетете като кликате върху съобщението.

Можете да изтривате писмата като кликнете върху писмото, което ще изтривате и натиснете бутона „Изтрий“

Преместването на писмо става посредством „влачене“ (хващате писмото като кликнете с левия бутон на мишката, когато курсора е върху него и освобождавате бутона, когато преместите курсора върху желаната папка)

За да напишете ново писмо кликнете на бутон „Ново писмо“.