Ако желаете да не получавате писма от даден мейл адрес, бихте могли да го забраните. Това става като създадете филтър, който да прави това. Подробна информация за това как се управляват филтрите може да прочетете тук.