След като електронния ви магазин е инсталиран можете веднага да влезете да го администрирате като използвате зададените от вас при инсталирането административно потребителско име и парола.

Влизането в административния панел става през поддиректория „admin“, т.е. ако вашия електронен магазин е на адрес

https://domain.com/oscommerce

влизането в административния панел ще бъде през адрес

https://domain.com/oscommerce/admin

Административния панел на osCommerce ви дава пълен контрол върху електронния магазин и пълна статистическа информация за покупките, клиентите, разплащанията и т.н..

Например за да въведете нови стокови категории и нови стоки в продуктовия каталог или да администрирате вече съществуващите, трябва да влезете в модул „Каталог“. По подразбиране там са въведени 3 примерни стокови категории – Hardware, Software и DVD Movies:

Ако желаете да добавите нови стоки в някоя категория трябва да кликнете на бутон „Нов продукт“, да качите графичния файл с изображението на продукта и да запишете неговите характеристики: