JavaScript е програмен език, който изпраща команди към вашия браузър по време на зареждане на уеб страниците.

JavaScript скриптовете са вградени в програмния код на уеб страниците. Те се интерпретират и изпълняват от уеб браузъра. JavaScript функциите могат да бъдат извикани от уеб страницата, и са свързани с функции на мишката, натискане на бутони или други действия, които потребителя трябва да извърши. Те осигуряват динамичност на уеб страниците.