Препоръчително е да имате своя Sitemap страница, т.е. страница, която указва структурата на вашия сайт и на която са подредени връзки към всички директории и документи от сайта. Като примерни Sitemap страници може да разгледате
https://www.whitehouse.gov/sitemap.html
https://www.lycos.com/sitemap.asp
https://www.forbes.com/fdc/sitemap.html

В интернет може да намерите и генератори за автоматизирано създаване на Sitemap.