В имената на домейните може да се използват освен латински букви, също и цифри и специалния символ „тире“ (-). Ако вашият избор на домейн е съставен от две или три думи и е зает варианта, когато тези думи са сляти, проверете дали не е свободен варианта с тире между думите.