Ако дадено домейн име е заето във варианта когато думата или думите са в единствено число трябва да се провери дали не е свободен варианта, когато думата е в множествено число. В някои случаи е по-резонно да се използва именно множественото число на дадена дума – както например е в случая с Shoes (обувки). Множественото число на ключовата дума или думи дава още една алтернативна възможност. Ако не сте сигурни за правилното изписване на думите на английски винаги правете справка в речника.