Идиомите представляват специфични изрази, които съществуват само в даден език и е невъзможно да бъдат преведени буквално на друг език, а само по смисъл. Например идиоматични български изрази са „Петима Петко не чакат“, „Гладна мечка хоро не играе“ и др., които ако бъдат буквално дума по дума преведени на английски, немски и др. езици ще загубят смисъла, който имат на български.

Препоръчително е да се изучават английските идиоми и най-характерните английски изрази при търсене на алтернативен домейн, тъй като много добра алтернатива на уеб адрес е да се открие и регистрира във вид на домейн някакъв подходящ английски идиом.

Например английски идиоми за много добре облечен човек са Dress to Kill и Dressed to Kill (буквално преведено „Облечен да убива“, т.е. облечен с убийствени дрехи, облечен страхотно). Съответно домейните DressToKill.com/net/biz…, DressedToKill.com/net/biz… Dress2Kill.com/net/biz… и Dressed2Kill.com/net/biz… биха били добър вариант, за която и да е компания, занимаваща се с производство и търговия на дрехи. Подобен домейн е подходящ и за дизайнерски компании за облекло и е отлична алтернатива на уеб адреси от типа GreatDress.com/net/biz…, BestApparel.com/net/biz…, NiceClothes.com/net/biz… и др. От определена гледна точка варианта с Dress(ed)-to-Kill дори е по-добър от „обичайните“ домейни за облекло, тъй като в него има закачка и виц, а такива словосъчетания се помнят по-лесно; израза е легитимен, така да се каже, израз-идиом от английския език; освен това той съдържа ключовата в този случай дума „dress“ (облекло, дрехи, обличам), което е важно ако бъде използван от търговци, производители и дизайнери на дрехи.