Освен букви и тире в имената на домейните могат да се използват и арабски цифри. Един домейн може да бъде съставен и само от цифри или от цифри с тирета между тях.

В някои домейни цифрите се използват, за да заместят определени думи или букви. Много популярно е например използването на цифрите 4 и 2, чието произнасяне замества на английски думите „for“ (за), „to“ (към, за, до, по отношение на) и „too“ (също, освен това, твърде). Например два от най-разпространените и употребявани изрази в интернет са „4U“ и „go2“ които отговарят звуково на английското „за теб“ и „отиди до/към/при“. Множество домейни използват конструкция от типа All4U.com/net/biz…, Best4U.com/net/biz…, Go2Europe.com/net/biz… и т.н. Удобството при такъв тип домейни е, че името се скъсява с няколко символа и визуално е много кратко и стегнато. Негативната страна е, че когато трябва да кажете домейна си на някого устно, например по телефона, ще бъде нужно да обясните допълнително, че „фор“ се изписва чрез цифрата 4, a „ту“ чрез цифрата 2 и т.н.

Ако изберете домейн от подобен тип е препоръчително, ако е възможно, да регистрирате и варианта без цифра, т.е. с „for“ и „to“, за да предотвратите объркване сред посетителите на сайта и „преливане“ на посещения към чужди сайтове.

Когато се пише на български с латински букви често цифрата 4 се използва вместо буквата „ч“, а цифрата 6 – вместо буквата „ш“. Ако решите да регистрирате като домейн българска дума или словосъчетание които съдържат тези букви, един от вариантите е да ги заместите с цифровите им съответствия.

Друга много често използвана цифра в домейните е 1. Ако например са заети домейните VirtualStore.com/net/biz… и Virtual-Store.com/net/biz… е добър вариант да се провери не е ли свободен домейна 1VirtualStore.com/net/biz… или още по-добре – 1stVirtualStore.com/net/biz… Логическата конструкция на много домейн-имена позволява те да започват с „1st“ (първи, пръв), а когато домейна започва с единица това осигурява известно преимущество при добавянето на адреса в уеб директориите от типа на dir.yahoo.com, dmoz.org и пр. Повечето указатели в интернет подреждат индексираните сайтове по азбучен ред и съответно ако един домейн започва с 1 той винаги ще се показва в горната част на страницата. Това дава по-голям шанс някой да го забележи и да кликне върху него, а от там – по-голям трафик.

Разбира се домейните, които започват с други цифри или с първите букви от азбуката – A, B и C – също се появяват в горната част на страниците в директориите. Има доста качествени сайтове, чиито адреси започват с 123…, 1а…, ааа… и пр.

В някои случаи цифри се използват като заместители на няколко букви при изписване на дадени думи – например x3m (extreme), in4mation (information) и т.н.

Цифрата 0 в домейн-имената може да бъде „проблематична“ – препоръчително е да се избягва заместването на нулата от буквата „о“, както това се прави понякога. Проблема идва от там, че когато буквата „о“ се изпише като главна (О), тя е трудно различима от цифрата 0 (нула). Ако се рeгистрира домейн от типа top1oo.com/net/biz… където „о“ в домейна се представя за нула, чрез изписването и като главна (top1OO), това ще обърка евентуалните посетители на сайта.

В един домейн могат да се включат и римски цифри като се изпишат чрез буквите i, v и x – например XXICentury.com/net/biz…(21 век) и пр.