От 01.01.2014г. са в сила и нови правила за потвърждение на WHOIS домейн информация. Новите правила са разписани в ICANN’s 2013 Registrar Accreditation Agreement. Най-същественото изискване е свързано с начина, по който ще се потвърждава/проверява контактната информация към всяко домейн име.

Всеки собственик на домейн трябва да потвърди достоверността на контактната си информация посредством потвърдителен имейл (verification e-mail), който ще получи от своя регистрар.

Имейли за потвърждение се изпращат на административния мейл към домейна на английски език. Те съдържат линк за потвърждение на посочената контактна информация.

Потвърдителен имейл се изпраща при:
– Нова регистрация на домейн;
– Трансфер на домейн;
– Редакция на контактната информация на домейн;

Ако получателя не потвърди истинността на контактната информация, посредством изпратения линк в рамките на 15 дни, домейнът му ще бъде спрян (suspended), докато собственикът му не предостави доказателства за истинността на контактните данни.

Това ново правило на ICANN при регистрация/трансфер на домейн налага коректното въвеждане на пълна контактна информация. В противен случай рискувате домейнът/сайтът ви да бъде спрян за неопределено време.

Процедурата по потвърждаване включва:
1. Изпращане на потвърдителен имейл (verification e-mail) на административния контакт на домейна. Мейлът съдържа линк за потвърждение на коректността на данните. Линкът е активен 15 дни от неговото получаване. Ако потвърждението не бъде направено веднага, напомнящо съобщение ще бъде изпращано на 5, 10 и 13-тия ден от получаване на първото писмо.
2. В рамките на 15 дневния период от получаването на мейл за потвърждение, вашият домейн ще функционира нормално. Ако след изтичането на 15 дни, все още не сте потвърдили истинността на посочената информация посредством изпратения линк, домейнът ви ще бъде спрян (suspended).
3. Ако имате повече от една домейн регистрация, свързана с даден имейл адрес е необходимо да направите потвърждение за неговата валидност само веднъж.
4. Имейл за потвърждение ще бъде изпращан веднъж годишно. Ако посоченият имейл не може да получава съобщения, защото е невалиден или несъществуващ, домейнът може да бъде спрян веднага от Регистрара.

Промяна на информацията можете да направите от вашия Контролен панел, от менюто „Домейн информация“.